Van, voor en door ondernemers!

En diverse (maatschappelijke) instanties.

Vanaf 1 januari 2023 is het Ondernemersfonds Houten actief. Het is een fonds van, voor en door ondernemers en (maatschappelijke) instanties en geeft hen de kans om samen initiatieven op te zetten. Op deze manier geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid én aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Het ondernemersfonds is ook passend in de tijdgeest van nu, waar burgers, bedrijven en instellingen samen met de overheid de basis leggen voor een goede samenleving.

Organisatie

Het Ondernemersfonds Houten is een stichting, die bestaat uit een bestuur en een Adviesraad en wordt ondersteund door het fondsmanagement. Het bestuur is samengesteld uit ondernemers en vertegenwoordigers vanuit Ondernemend Houten.  Het bestuur komt maandelijks samen. Daarnaast komt minimaal twee keer per jaar de Adviesraad van het Ondernemersfonds Houten bijeen. De Adviesraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de gebieden die een trekkingsrecht hebben in het fonds. De Adviesraad dient als klankbord voor het bestuur en fungeert daarnaast als marktplaats, waar uitwisseling van informatie en contacten centraal staan. Het Ondernemersfonds Houten wordt in het dagelijks functioneren ondersteund door het fondsmanagement, op zowel uitvoerend als inhoudelijk niveau.

Energiehub Doornkade

HOUTEN – Op dinsdag 3 oktober organiseerde !MPACT Houten 2 kennis sessies bij SKF en Jean Heybroek over een Energiehub. Dat levert een optimale benutting van de energie infrastructuur voor meerdere bedrijven op een bedrijventerrein. Dit wordt voor ondernemers op de...

Voorlopige cijfers bekend

Op dit moment heeft de Gemeente Houten een voorlopige inschatting gemaakt met betrekking tot de gelden die de trekkingsgerechtigden van het Ondernemersfonds gezamenlijk kunnen besteden. Aan de Raad van Advies is reeds doorgegeven dat de gelden nog niet exact per...

Energiehub Doornkade

De ondernemers op de Doornkade hebben ingestemd met een inventarisatie in hun trekkingsgebied op het gebied van energieverbruik, -opwek en laadbehoefte. Dit betekent dat het Ondernemersfonds bijdraagt met een initiële investering om dit project op te starten....

Persbericht: 19e Lions Ouderenfestijn weer geslaagd!

Zaterdag 10 juni heeft de Lions Club Houten alweer voor de 19e keer het Lions Ouderenfestijn georganiseerd in de verpleeghuizen in Houten. Dit jaar werd ook Het Vertrouwde Dorp meegenomen in de festiviteiten. Dit keer werd er dus in alle vier de verpleeg en...

Doornkade: informatiebijeenkomst verduurzaming

Donderdag 20 april waren we te gast bij Vernooy Catering in trekkingsgebied Doornkade. Fondsmanager Sylvia Groen heeft de aanwezigen kort uitleg gegeven over het Ondernemersfonds in het algemeen, speciaal voor de ondernemers die nog niet eerder bij een...

Gemeente Houten

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Houten te financieren.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het fondsmanagement.