Van, voor en door ondernemers!

En diverse (maatschappelijke) instanties.

Vanaf 1 januari 2023 is het Ondernemersfonds Houten actief. Het is een fonds van, voor en door ondernemers en (maatschappelijke) instanties en geeft hen de kans om samen initiatieven op te zetten. Op deze manier geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid én aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Het ondernemersfonds is ook passend in de tijdgeest van nu, waar burgers, bedrijven en instellingen samen met de overheid de basis leggen voor een goede samenleving.

Organisatie

Het Ondernemersfonds Houten is een stichting, die bestaat uit een bestuur en een Adviesraad en wordt ondersteund door het fondsmanagement. Het bestuur is samengesteld uit ondernemers en vertegenwoordigers vanuit Ondernemend Houten.  Het bestuur komt maandelijks samen. Daarnaast komt minimaal twee keer per jaar de Adviesraad van het Ondernemersfonds Houten bijeen. De Adviesraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de gebieden die een trekkingsrecht hebben in het fonds. De Adviesraad dient als klankbord voor het bestuur en fungeert daarnaast als marktplaats, waar uitwisseling van informatie en contacten centraal staan. Het Ondernemersfonds Houten wordt in het dagelijks functioneren ondersteund door het fondsmanagement, op zowel uitvoerend als inhoudelijk niveau.

Gluren op de Doornkade 2024

Na de eeuwig durende herfst had niemand verwacht dat we zo’n stralende dag zouden hebben gisteren, donderdag 27 juni. De eerste editie van Gluren op de Doornkade is een feit én een succes gebleken! Gedurende de middag konden de ondernemers gevestigd op de Doornkade...

Een stap verder naar duurzame oplossingen op de Doornkade

Dinsdag 27 februari verzamelden zich ondernemers van de Doornkade voor een bijeenkomst, georganiseerd door het Ondernemersfonds Houten. De focus van deze bijeenkomst lag op het voortzetten van het onderzoek naar de mogelijkheden van een Energiehub, een cruciale stap...

20e Ouderenfestijn in Houten

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we een bijdrage hebben geleverd aan de 20e editie van een bijzonder initiatief van de Lions: het Ouderenfestijn. In alle vier de verpleeghuizen werden wisselende optredens verzorgd.Het was weer een succes, mooi om op terug te...

Bijeenkomst Meerpaal

Afggelopen maandag was de eerste bijeenkomst van het jaar voor trekkingsgebied Meerpaal & Werklandschap.De notulen voor deze bijeenkomst zijn hier te downloaden. Er is ook direct een nieuwe datum geprikt, dus zet deze in je agenda én neem je buren mee!We...

Bijeenkomst Buitengebied

Op woensdag 31 januari is een bijeenkomst in de Ram geweest voor alle Buitengebied ondernemers.De notulen hiervan zijn hier te downloaden. Klik op onderstaande namen om de bijbehorende presentaties te downloaden:Wilko KistemakerPeter HermansFloris Bruning Van alle...

Gemeente Houten

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Houten te financieren.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het fondsmanagement.