Van voor en door ondernemers!

En diverse (maatschappelijke) instanties.

Vanaf 1 januari 2023 is het Ondernemersfonds Houten actief. Het is een fonds van, voor en door ondernemers en (maatschappelijke) instanties en geeft hen de kans om samen initiatieven op te zetten. Op deze manier geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid én aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Het ondernemersfonds is ook passend in de tijdgeest van nu, waar burgers, bedrijven en instellingen samen met de overheid de basis leggen voor een goede samenleving.

Organisatie

Het Ondernemersfonds Houten is een stichting, die bestaat uit een bestuur en een Adviesraad en wordt ondersteund door het fondsmanagement. Het bestuur is samengesteld uit ondernemers en vertegenwoordigers vanuit Ondernemend Houten.  Het bestuur komt maandelijks samen. Daarnaast komt minimaal twee keer per jaar de Adviesraad van het Ondernemersfonds Houten bijeen. De Adviesraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de gebieden die een trekkingsrecht hebben in het fonds. De Adviesraad dient als klankbord voor het bestuur en fungeert daarnaast als marktplaats, waar uitwisseling van informatie en contacten centraal staan. Het Ondernemersfonds Houten wordt in het dagelijks functioneren ondersteund door het fondsmanagement, op zowel uitvoerend als inhoudelijk niveau.

Post!

Deze en komende week krijgt elke ondernemer met een eigen of huur pand een brief van Stichting Ondernemersfonds Houten.
Hierin wordt kort uitgelegd wat het Ondernemersfonds precies is, wat het doel is en wat voor jou het trekkingsgebied is waar je aan bent toegevoegd.

In gesprek

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Houten is al met diverse sectoren en verenigingen in gesprek geweest om uit te leggen wat het Ondernemersfonds inhoudt en wat dit betekent voor de ondernemers. Wat vooral positief ontvangen wordt, zijn de cross-over...

Ondernemersfonds Opgericht

Op maandag 30 mei 2022 is het Ondernemersfonds Houten officieel opgericht als stichting. Vanaf nu kan het opstarten en uitvoeren echt gaan beginnen!

Gemeente Houten

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Houten te financieren.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het fondsmanagement.