Voorlopige cijfers bekend

Voorlopige cijfers bekend

Op dit moment heeft de Gemeente Houten een voorlopige inschatting gemaakt met betrekking tot de gelden die de trekkingsgerechtigden van het Ondernemersfonds gezamenlijk kunnen besteden. Aan de Raad van Advies is reeds doorgegeven dat de gelden nog niet exact per...
Energiehub Doornkade

Energiehub Doornkade

De ondernemers op de Doornkade hebben ingestemd met een inventarisatie in hun trekkingsgebied op het gebied van energieverbruik, -opwek en laadbehoefte. Dit betekent dat het Ondernemersfonds bijdraagt met een initiële investering om dit project op te starten....
Post!

Post!

Deze en komende week krijgt elke ondernemer met een eigen of huur pand een brief van Stichting Ondernemersfonds Houten.Hierin wordt kort uitgelegd wat het Ondernemersfonds precies is, wat het doel is en wat voor jou het trekkingsgebied is waar je aan bent...