Op dit moment heeft de Gemeente Houten een voorlopige inschatting gemaakt met betrekking tot de gelden die de trekkingsgerechtigden van het Ondernemersfonds gezamenlijk kunnen besteden.

Aan de Raad van Advies is reeds doorgegeven dat de gelden nog niet exact per gebied vaststaan, maar dat er een procentuele inschatting per gebied is gemaakt op baiss van aantal hectare.
Deze gelden worden nu weergegeven per trekkingsgebied op onze website, houd echter rekening met procentuele veranderingen, wanneer de bedragen per postcode vastgesteld kunnen worden.