Over het Ondernemersfonds

Stichting Ondernemersfonds Houten (OFH) is opgericht op 30 mei 2022. Het OFH is van, voor en door ondernemers. Een fonds om collectieve initiatieven, investeringen en belangen te financieren en te behartigen. Het fonds wordt in materiële zin gevoed door een opslag op het OZB tarief voor “niet-woningen”. Alle organisaties – ondernemers in het MKB en grootbedrijf, kennis-, zorg- en cultuurinstellingen en andere betalers OZB – niet woningen, dragen bij. (€25,- per €100.000,- WOZ-waarde in 2023, €50,- per €100.000,- WOZ-waarde in 2024)

Op voorspraak van het georganiseerde bedrijfsleven heeft de Gemeenteraad besloten dat de bijdrage via opslag op de aanslag onroerende zaakbelasting door de BGHU wordt geïnd.
De uitvoering is middels een overeenkomst met de Stichting OFH geregeld, die de gelden ter beschikking krijgt ter besteding en verdeling onder de trekkingsgebieden.

 

Onder het fonds hangen 13 trekkingsgebieden (9 bedrijventerreinen en 4 sectoren). Deze gebieden kunnen de in het betreffende gebied opgebrachte extra OZB besteden aan collectieve doeleinden. Stichting Ondernemersfonds Houten toetst de aanvraag en bij akkoord kunnen de middelen ter beschikking worden gesteld.

 

Het OFH beoogt te stimuleren dat activiteiten bijdragen aan:

  • Versterken van samenwerking tussen lokale ondernemers in de gehele gemeente.
  • Versterken van verbanden en relaties tussen de profitsector, non-profit en not-for-profit sectoren.
  • Versterken van de algehele economische structuur van de gemeente Houten.
Statuten

Doelen

Het geld uit het fonds kan gebruikt worden voor allerlei initiatieven die het ondernemersbelang en instellingsbelang ondersteunen. Ondernemers in winkelgebieden kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om gezamenlijke feestverlichting aan te schaffen. Bedrijventerreinen kunnen met het geld gezamenlijke bewaking of centrale inkoop of bewegwijzering van hun terrein realiseren. Het kan daarbij om eenmalige uitgaven gaan en om investeringen die over meerdere jaren worden ‘uitgesmeerd’. Maar ook zaken als sportevenementen en gezamenlijke promotie en evenementen kunnen met geld uit het fonds worden gefinancierd.

 

Belang

Het ondernemersfonds is van belang als vorm van cofinanciering en vernieuwing. Daarmee kan het ondernemersfonds een ‘vliegwielfunctie’ hebben. Zo kunnen extra inkomsten van ‘derden’ worden geworven en vernieuwing en versterking van de economie, de bedrijvigheid en het ondernemerschap in de drie kernen en in het buitengebied tot stand komen.

Het grote voordeel van het ondernemersfonds is dat iedereen een bijdrage levert en daarmee een samenwerking tot stand komt die nodig is om de consument te blijven boeien, bedrijven en instellingen te binden en vernieuwing en versterking tot stand te brengen.

Vragen?

Laat al uw vragen over het fonds, de gelden of onze projecten achter via dit formulier!