Bijeenkomsten

Algemeen of per trekkingsgebied

Trekkingsgebied

Vertegenwoordigers van de trekkingsgebieden melden hun bijeenkomsten bij het fondsmanagement, zodat de lijst met openbare bijeenkomsten up-to-date blijft.

ma 11 september
Vergadering Raad van Advies
Reguliere bijeenkomst
wo 27 september
Bijeenkomst voor ondernemers uit trekkingsgebied Kleine Kernen en Buitengebied
Informatieve bijeenkomst

16:30 – 18:00 aanmelden via info@ondernemersfondshouten.nl

Locatie: Landwinkel de Lindeboom ’t Goy

16:15 inloop
16:30 start inhoudelijk deel:
Bouwboeren (Luc de Wit & Patrick Willemse)
Energiehub Doornkade (Wilko Kistemaker)
17:45 update Ondernemersfonds
18:00 borrel
18:30 einde algemene programma

ma 20 november
Vergadering Raad van Advies
Reguliere bijeenkomst

Vragen?

Laat al uw vragen over het fonds, de gelden of onze projecten achter via dit formulier!