Organisatie

De stichting Ondernemersfonds Houten beheert het Ondernemersfonds Houten. Deze stichting verantwoordt de ingezette middelen naar de gemeente Houten en beheert het geld conform de afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant en uitvoeringsovereenkomst. De stichting heeft als doel zo transparant mogelijk te handelen. Jaarlijks legt de stichting achteraf verantwoording af aan de gemeente over de bestedingen van de gelden. Een overzicht van de uitputting van de gelden vindt u vanaf 2024 op deze website.

Organen

Het ondernemersfonds bestaat uit een tweetal organen:

  • De stichting, welke het bestuur vormt van het ondernemersfonds en de beslissingsbevoegdheid heeft om investeringsaanvragen toe te kennen of af te wijzen.
  • De zogenoemde Raad van Advies die adviezen geeft op investeringsaanvragen van de deelgebieden van het ondernemersfonds.  

Bestuur

3 onafhankelijke leden

  • Joost Uytewaal, Voorzitter
  • Bram Alblas, Penningmeester
  • Peter de Rooy, secretaris

Raad van Advies

Vertegenwoordigers uit elk gebied en elke sector (nog aan te wijzen/kiezen)

De Raad van Advies van Ondernemersfonds Houten bestaat uit een brede doorsnede van ondernemend Houten. Zo zijn leden van winkeliers- en ondernemersverenigingen lid, maar ook die van collectieve onderwijs, sport- en cultuurverbanden. In de statuten is vastgelegd dat iedere aan het Ondernemersfonds Houten deelnemende organisatie recht heeft op een zetel in de adviesraad.

De adviesraad vormt onder meer de informatieschakel tussen het ondernemersfonds en de ondernemers in de gemeente. 

De Raad van Advies adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, over alle mogelijke zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van het fonds

Gebieden

Meerpaal Hans Boswinkel (Arval)
Kim Vermeer (Fagerhult)
De Schaft

Ernestine Voskuilen (Auto Voskuilen)
Rachel Wouterse (Wouterse Installatie)

Rondeel André van der Weijden (MKB Assist)
Doornkade Theo van Oostveen (Oostveen holding)
De Molen Waldemar van Slagmaat (Van Slagmaat Advocatuur)
Jan Willem Janssens (Janssens De Boef Advocaten)
Kleine Kernen
en Buitengebied
Patrick Willemse (Willemse Technical Solutions)
ovb Jeroen van Oostrom (Van Oostrom Fruit)
Het Rond Hans van Well (Nick & Son)
Het Oude Dorp Martijn Steenman (AH Oude Dorp)
Fred Baak (Ed Baak Bang & Olufsen)
Castellum René Morren (Readshop Houten-Zuid)

 

Sectoren

Cultuur David Jimmink (HMC & Kunsthuis Houten)
Onderwijs Directeurenoverleg
Sport Platform Sport
Zorg&Welzijn Angelique van Duijn (Zorg in Houten)
Gert Jan Kaaij (Van Houten & Co)
Theo Castrop (Het Vertrouwde Dorp)