Donderdag 20 april waren we te gast bij Vernooy Catering in trekkingsgebied Doornkade.

Fondsmanager Sylvia Groen heeft de aanwezigen kort uitleg gegeven over het Ondernemersfonds in het algemeen, speciaal voor de ondernemers die nog niet eerder bij een informatiebijeenkomst aanwezig waren.

Vervolgens heeft Wilko Kistemaker van IMPACT Houten meer verteld over een gebiedsbrede aanpak voor het besparen, opwekken en gebruiken van energie.

Ook Annabel van Zante was aanwezig om ons meer te vertellen over de mogelijkheden voor het plaatsen van (collectieve) laadpalen op een bedrijventerrein.

De aanwezigen waren zó geïnteresseerd, dat Wilko gevraagd is om een voorstel te maken voor een start onderzoek voor de Doornkade.
Alle trekkingsgerechtigden zullen voor de vervolgbijeenkomst worden uitgenodigd alwaar Wilko nogmaals aanwezig zal zijn om uitleg te geven over het vervolg en de kosten hiervan. De aanwezige ondernemers kunnen dan beslissen of ze meedoen en of dit deels als co-financiering uit het fonds zal komen.

De datum van deze bijeenkomst volgt binnenkort.