Dinsdag 27 februari verzamelden zich ondernemers van de Doornkade voor een bijeenkomst, georganiseerd door het Ondernemersfonds Houten. De focus van deze bijeenkomst lag op het voortzetten van het onderzoek naar de mogelijkheden van een Energiehub, een cruciale stap naar een duurzamere toekomst voor onze gemeenschap.

Wilko Kistemaker van !MPACT Houten heeft tijdens de bijeenkomst het vervolgtraject toegelicht, waarbij we streven naar een grotere betrokkenheid van ondernemers. Het aantal deelnemende bedrijven zal toenemen van 5 naar 20, wat ons een breder en dieper inzicht zal geven in de mogelijkheden. Hierbij worden ook de kleinverbruikaansluitingen meegenomen, zodat we een compleet beeld kunnen vormen.

Bovendien deelde Floris Bruning van Soft Energy de resultaten van de eerste gelijktijdigheidsanalyses en besprak hij mogelijke oplossingen voor de uitdagingen op de Doornkade.

Wij zijn verheugd dat we gezamenlijk kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen voor ons gebied. Samenwerking en betrokkenheid zijn essentieel in dit proces, en we kijken dan ook uit naar verdere ontwikkelingen.

Heb jij al gekeken naar mogelijkheden om je verbruik en opwek met ons te delen? Dit kan op dit moment als jouw bedrijf gevestigd is op de Doornkade of in het Buitengebied. Jouw input is waardevol en draagt bij aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.
Notulen van deze bijeenkomst zijn hier te vinden.