De ondernemers op de Doornkade hebben ingestemd met een inventarisatie in hun trekkingsgebied op het gebied van energieverbruik, -opwek en laadbehoefte.

Dit betekent dat het Ondernemersfonds bijdraagt met een initiële investering om dit project op te starten.

Stichting IMPACT Houten zal de inventarisatie uitvoeren en o.a. het gelijktijdigheidsonderzoek door een externe partij laten uitvoeren. Het is de bedoeling om na deze fase te kunnen bepalen of het mogelijk is om op de Doornkade een energiehub te creëren, waarbij niet alleen lokaal opgewekt wordt, maar ook lokaal verbruikt en opgeslagen wordt.

Ben je ondernemer op de Doornkade en wil je participeren in dit project? Neem contact op met onze fondsmanager Sylvia Groen of Wilko Kistemaker projectmanager van !MPACT Houten.