Trekkingsgebieden

Gebieden en sectoren

Alle trekkingsgerechtigden zijn verdeeld in geografische trekkingsgebieden of sectoren. Ieder trekkingsgebied en iedere sector heeft een eigen vertegenwoordiger in de Raad van Advies.
Wanneer een OZB niet-woning valt onder een sector, gaat dit vóór het bedrijventerrein waar het gelegen is. Een bedrijf kan dus lid zijn van slechts één trekkingsgebied.
Zowel de Wetering als de Kruisboog zijn opgedeeld in sectoren. De overige bedrijven zijn ingedeeld bij het dichtsbijzijnde trekkingsgebied.

 

 Geografische indeling

Hieronder vindt u de trekkingsgebieden van Houten op geografische indeling.

Meerpaal

incl. Werklandschap
(=TG A)

 

De Schaft

incl De Bouw & De Maat
(=TG B)

 

Rondeel

incl De Slag en Heemsteedseweg
(=TG C)

 

Doornkade

incl. Utrechtseweg & Wulven
(=TG D)

 

De Molen

incl Het Spoor
(=TG E)

 

Kleine Kernen

incl buitengebied
(=TG F)

 

Het Rond

incl Het Gilde + De Camp
(TG G)

 

Het Oude Dorp

incl. zakelijk onroerend goed buiten de kern
(= TG H)

 

Castellum

(= TG I)

 

Sectoren

Hieronder vindt u de diverse sectoren die ieder een eigen trekkingsgebied zijn.

Cultuur

Denk hierbij aan Theater, maar ook zang- en dansverenigingen of -scholen

Onderwijs

Alle scholen van primair tot middelbaar (beroeps)onderwijs

Sport

Alle sportverenigingen en -scholen

Zorg & Welzijn

Alle zorg en maatschappelijke instanties

Vragen of opmerkingen over de trekkingsgebieden