Doornkade

incl Utrechtseweg en Wulven(=TG D)

 

Trekkingsgebied de Doornkade omvat alle bedrijven op het terrein de Doornkade, maar ook de bedrijven langs de Utrechtseweg en in Wulven.

Contact

Geografisch gebied

Dit trekkingsgebied omvat alle bedrijven binnen de groene lijn op de kaart. 
Het gaat hierbij om alle panden die aangeduid worden als “niet-woning”.

De bedrijven die vallen onder een van de sectoren, vallen NIET in dit trekkingsgebied.

Aantal deelnemers

Projecten

Budget gebruikt

Budget over

Mei
Bijeenkomst voor ondernemers uit trekkingsgebied Doornkade
Informatief en besluitvorming

Bespreken voortgang Energiehub, Gluren op de Doornkade en mogelijke nieuwe projecten voor 2024.
Aanmelden via secretariaat@ondernemersfondshouten.nl

Tijd: Nog onbekend
Locatie: Nog onbekend

Welke projecten lopen op de Doornkade?

Vindt hier de lopende projecten van dit trekkingsgebied. Afgelopen projecten zijn terug te vinden op onze nieuwspagina.

Collectieve beveiliging

Voor alle ondernemers op het bedrijventerrein, georganiseerd door de Houtense stichting SBBH.

Energiehub Doornkade

Fase 1: inventarisatie verbruik, opwek en laadbehoefte. Met als doel om te inventariseren of een lokale energiehub de oplossing is voor het congestieprobleem op de Doornkade.

Een stap verder naar duurzame oplossingen op de Doornkade

Dinsdag 27 februari verzamelden zich ondernemers van de Doornkade voor een bijeenkomst, georganiseerd door het Ondernemersfonds Houten. De focus van deze bijeenkomst lag op het voortzetten van het onderzoek naar de mogelijkheden van een Energiehub, een cruciale stap...

Energiehub Doornkade

HOUTEN – Op dinsdag 3 oktober organiseerde !MPACT Houten 2 kennis sessies bij SKF en Jean Heybroek over een Energiehub. Dat levert een optimale benutting van de energie infrastructuur voor meerdere bedrijven op een bedrijventerrein. Dit wordt voor ondernemers op de...

Energiehub Doornkade

De ondernemers op de Doornkade hebben ingestemd met een inventarisatie in hun trekkingsgebied op het gebied van energieverbruik, -opwek en laadbehoefte. Dit betekent dat het Ondernemersfonds bijdraagt met een initiële investering om dit project op te starten....

Doornkade: informatiebijeenkomst verduurzaming

Donderdag 20 april waren we te gast bij Vernooy Catering in trekkingsgebied Doornkade. Fondsmanager Sylvia Groen heeft de aanwezigen kort uitleg gegeven over het Ondernemersfonds in het algemeen, speciaal voor de ondernemers die nog niet eerder bij een...