Het Rond

incl Het Gilde en De Camp (=TG G)

Winkeliersvereniging Het Rond behartigt de belangen van de winkeliers en horeca ondernemers die gevestigd zijn op winkelcentrum Het Rond. Deze vereniging timmert regelmatig aan de weg met mooie en spraakmakende activiteiten op Het Rond.
Omdat deze vereniging en communicatiestructuur reeds bestond, is het trekkingsgebied moeiteloos overgegaan in deze vereniging.
Met uitzondering van het onroerend goed dat onderdeel is van sectoren Cultuur, Onderwijs, Sport, Zorg & Welzijn.

Naar W.V. Het RondContact

Geografisch gebied

Dit trekkingsgebied omvat alle bedrijven binnen de groene lijn op de kaart. Het gaat hierbij dus niet alleen om het winkelcentrum. Daarnaast hebben we Het winkelplein in De Gilde en de supermarkt in De Camp hier ook bijgevoegd.
Het gaat om alle panden die aangeduid worden als niet-woning in het gehele gebied zoals aangegeven.

De bedrijven die vallen onder een van de sectoren, vallen NIET in dit trekkingsgebied.

Aantal deelnemers

Projecten

Budget gebruikt

Budget over

Welke projecten lopen op Het Rond?

Vindt hier de lopende projecten van dit trekkingsgebied. Afgelopen projecten zijn terug te vinden op onze nieuwspagina.

Rond On Ice

Er is door het trekkingsgebied een co-financiering voor de jaarlijkse ijsbaan aangevraagd.