Kleine kernen

incl Buitengebied (=TG F)

 Trekkingsgebied Kleine kernen is reeds jaren verenigd als O.K.K. Houten (Ondernemersvereniging Kleine Kernen). Omdat deze vereniging en communicatiestructuur reeds bestond, is het trekkingsgebied moeiteloos overgegaan in deze vereniging.

Naar OKK HoutenContact

Geografisch gebied

Dit trekkingsgebied omvat alle bedrijven binnen de groene lijn op de kaart. Het gaat hierbij dus niet alleen om de Kleine Kernen.
Het gaat hierbij om alle panden die aangeduid worden als niet-woning in het gehele buitengebied zoals aangegeven.

De bedrijven die vallen onder een van de sectoren, vallen NIET in dit trekkingsgebied.

Tevens is door de trekkingsgerechtigden besloten om agrariërs en de overige ondernemers te splitsen binnen het gebied.

Aantal deelnemers

Projecten

Budget gebruikt

Budget over

Welke projecten lopen in de Kleine Kernen?

Vindt hier de lopende projecten van dit trekkingsgebied. Afgelopen projecten zijn terug te vinden op onze nieuwspagina.

Project 1

Hier is nog niks over bekend