Meerpaal

incl Werklandschap (=TG A)

Trekkingsgebied Meerpaal omvat alle bedrijven aan beide zijden van De Rede, zo ook het Werklandschap. De aanwezige sportclubs vallen onder de sector Sport.

Contact

Geografisch gebied

Dit trekkingsgebied omvat alle bedrijven binnen de groene lijn op de kaart. 
Het gaat hierbij om alle panden die aangeduid worden als “niet-woning”.

De bedrijven die vallen onder een van de sectoren, vallen NIET in dit trekkingsgebied.

Aantal deelnemers

Projecten

Budget gebruikt

Budget over

ma 25 maart
Bijeenkomst voor ondernemers uit trekkingsgebied Meerpaal
Informatief en besluitvorming

Aanmelden via secretariaat@ondernemersfondshouten.nl

Tijd: 16:00-17:30
Locatie: Arval, Duwboot 10

Bespreken jaarplan 2024

Welke projecten lopen op de Meerpaal?

Vindt hier de lopende projecten van dit trekkingsgebied. Afgelopen projecten zijn terug te vinden op onze nieuwspagina.

Collectieve beveiliging

Voor alle ondernemers op het bedrijventerrein, georganiseerd door de Houtense stichting SBBH.

Rond On Ice

Bijgedragen aan project van Het Rond. Voor alle sponsoring vanuit het Ondernemersfonds is een Ondernemersborrel georganiseerd.