De Molen

incl Het Spoor(=TG E)

 

Trekkingsgebied De Molen omvat alle bedrijven aan beide zijden van de Molenzoom incl zijstraten, maar ook de bedrijven langs Het Spoor.

Contact

Geografisch gebied

Dit trekkingsgebied omvat alle bedrijven binnen de groene lijn op de kaart. 
Het gaat hierbij om alle panden die aangeduid worden als “niet-woning”.

De bedrijven die vallen onder een van de sectoren, vallen NIET in dit trekkingsgebied.

Aantal deelnemers

Projecten

Budget gebruikt

Budget over

Welke projecten lopen op De Molen?

Vindt hier de lopende projecten van dit trekkingsgebied. Afgelopen projecten zijn terug te vinden op onze nieuwspagina.

Project 1 – Collectieve beveiliging