Sectoren

Cultuur, Onderwijs, Sport, Zorg & Welzijn

 

Alle OZB “niet-wonen” panden zijn onderverdeeld op geografische ligging. Daarnaast zijn er ook 4 trekkingsgebieden, genaamd sectoren. Deze zijn niet ingedeeld op geografische ligging, maar op sector waartoe zij behoren. Uiteraard kunnen juist hierdoor mooie cross-over projecten ontstaan.

Contact

CULTUUR

Welke projecten lopen bij Cultuur?

Vindt hier de lopende projecten van dit trekkingsgebied. Afgelopen projecten zijn terug te vinden op onze nieuwspagina.

SamenSchijn

Er is een aanvraag ingediend voor het project SamenSchijn

Aantal deelnemers

Projecten

Budget gebruikt

Budget over

ONDERWIJS

Welke projecten lopen bij Onderwijs?

Vindt hier de lopende projecten van dit trekkingsgebied. Afgelopen projecten zijn terug te vinden op onze nieuwspagina.

Collectieve beveiliging

Dit is bestemd voor alle scholen en kinderdagverblijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen.

Aantal deelnemers

Projecten

Budget gebruikt

Budget over

SPORT

Welke projecten lopen bij Sport?

Vindt hier de lopende projecten van dit trekkingsgebied. Afgelopen projecten zijn terug te vinden op onze nieuwspagina.

Collectieve beveiliging

Dit is bestemd voor alle sport-ondernemers die zich bevinden op een bedrijventerrein.

Aantal deelnemers

Projecten

Budget gebruikt

Budget over

ZORG & WELZIJN

Welke projecten lopen bij Zorg & Welzijn?

Vindt hier de lopende projecten van dit trekkingsgebied. Afgelopen projecten zijn terug te vinden op onze nieuwspagina.

Collectieve beveilging

Bestemd voor alle zorg- en welzijn instellingen die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen.

Ouderenfestijn

Eenmalige bijdrage aan het 19e Ouderenfestijn.

Muziek in Verpleeghuizen

Om ouderen met diverse problematieken te ondersteunen, bekijken KNA, St. Caecilia en HMC hoe zij meer muziek naar de 4 verpleeghuizen in Houten kunnen brengen.

Aantal deelnemers

Projecten

Budget gebruikt

Budget over